Ledighet

Västerås Internationella Skola & Förskola

"Alla barn ska ha en trygg dag som är fylld av glädje och kunskap"

VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-5 och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område på Bäckby. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.

 


Att tänka på:


Skolåret har många veckors ledighet och ett långt sommarlov. Resor ska därför förläggas till lov.Ledighet


I grundskolan får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för att ansöka om ledighet finns på expeditionen och blanketten ska lämnas och beviljas av rektor före ledighet.


Förälder till elev som beviljats extra ledighet, ska medverka till att inhämta de moment som missats under ledigheten.


Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid.