Ledighet

Att tänka på:


Skolåret har många veckors ledighet och ett långt sommarlov. Resor ska därför förläggas till lov.Ledighet


I grundskolan får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för att ansöka om ledighet finns på expeditionen och blanketten ska lämnas och beviljas av rektor före ledighet.

HÄR kan du ladda ner blanketten för ledighet.


Förälder till elev som beviljats extra ledighet, ska medverka till att inhämta de moment som missats under ledigheten.


Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid.