Elevhälsa

Västerås Internationella Skola & Förskola

"Alla barn ska ha en trygg dag som är fylld av glädje och kunskap"

VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-5 och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område på Bäckby. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.

 


På VINS finns tillgång till kurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare, logoped, speciallärare och SvA lärare.


Elevernas utveckling mot deras utbildningsmål ska elevhälsoteamet (EHT) stödja. I elevhälsan ser vi till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. EHT på VINS har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Vår uppgift är att arbeta med eleverna och deras arbetsmiljö, skolans värdegrund, mot kränkande behandling, jämställdhet och allmän social information.


Skolsköterskan finns hos oss onsdagar från 8.00-12.00.

Kontakta skolsköterskan via mail: skolskoterska@vins.se

eller per telefon 070 - 090 64 13.