Elevhälsa

På VINS finns tillgång till studievägledare, kurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare, logoped, speciallärare och SvA lärare.


Elevernas utveckling mot deras utbildningsmål ska elevhälsoteamet (EHT) stödja. I elevhälsan ser vi till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. EHT på VINS har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Vår uppgift är att arbeta med eleverna och deras arbetsmiljö, skolans värdegrund, mot kränkande behandling, jämställdhet och allmän social information.


Skolsköterskan finns hos oss onsdagar från 7.30 - 11.30.

Kontakta skolsköterskan via mail: skolskoterska@vins.se

eller per telefon 070 - 035 59 90.