Fritidshem

Västerås Internationella Skola & Förskola

"Alla barn ska ha en trygg dag som är fylld av glädje och kunskap"

VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-5 och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område på Bäckby. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.

 


Fritidshem


Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem (skolbarnsomsorg).  

Fritidshemmet är till för barn/elever mellan 6 och 12 år som har föräldrar som

arbetar eller studerar. Fritidshemmet på VINS finns i samma lokal som skolan.


Fritidshem finns för de yngre barnen på alla grundskolor. De flesta barnen

avslutar sin fritidshemsvistelse under vårterminen i skolår 3, men möjlighet att

vara kvar upp till 12 års ålder finns.


Verksamheten är tätt knuten till förskoleklass och grundskolans år 1-3.

Innehållet i verksamheten planeras i teman under terminerna.


Fritidshemmet erbjuder även läxhjälp.


Fritidshemmen har möjlighet att stänga verksamheten 4 dagar/läsår för kompetensutveckling av personalen.

Höstterminens kompetensutvecklingsdagar är den 18/9 och 30/11.


Ansök hos kommunen genom att klicka på molnet ovan där det står Västerås kommun.