Fritidshem

Fritidshem


Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem (skolbarnsomsorg).  

Fritidshemmet är till för barn/elever mellan 6 och 12 år som har föräldrar som

arbetar eller studerar. Fritidshemmet på VINS finns i samma lokal som skolan.


Fritidshem finns för de yngre barnen på alla grundskolor. De flesta barnen

avslutar sin fritidshemsvistelse under vårterminen i skolår 3, men möjlighet att

vara kvar upp till 12 års ålder finns.


Verksamheten är tätt knuten till förskoleklass och grundskolans år 1-3.

Innehållet i verksamheten planeras i teman under terminerna.


Fritidshemmet erbjuder även läxhjälp.


Fritidshemmen har möjlighet att stänga verksamheten 4 dagar/läsår för kompetensutveckling av personalen.


Höstterminen 2024 har vi kompetensutvecklingsdagar den 20/9 och 27/11.

Vårterminen 2025 har vi kompetensutvecklingsdagar den 7/1 och den 19/5.


Ansök plats hos oss via kommunen genom att klicka på molnet ovan där det står Västerås kommun.


Telefon till Fritids 070-090 64 13