Fritidshem

Västerås Internationella Skola & Förskola

"Alla barn ska ha en trygg dag som är fylld av glädje och kunskap"

VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-5 och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område på Bäckby. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.

 

Vi har mångårig erfarenhet av att undervisa barn/elever med annan härkomst än Sverige.

Fritidshem


Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem (skolbarnsomsorg).  

Fritidshemmet är till för barn/elever mellan 6 och 12 år som har föräldrar som

arbetar eller studerar. Fritidshemmet på VINS finns i samma lokal som skolan.


Fritidshem finns för de yngre barnen på alla grundskolor. De flesta barnen

avslutar sin fritidshemsvistelse under vårterminen i skolår 3, men möjlighet att

vara kvar upp till 12 års ålder finns.


Verksamheten är tätt knuten till förskoleklass och grundskolans år 1-3.

Innehållet i verksamheten planeras i teman under terminerna.


Fritidshemmet erbjuder även läxhjälp.


Fritidshemmen har möjlighet att stänga verksamheten 4 dagar/läsår för kompetensutveckling av personalen.