Förskoleklass

Förskoleklass


Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek, tidigare kallad

6-årsverksamhet.


Förskoleklassen är en obligatorisk skolform och omfattas av skolplikt. I förskoleklass ansöker man om ledigheter på samma sätt som i skolan, blanketter avhämtas på expeditionen och ansökan ska lämnas och godkännas före ledighet.


Vid behov av plats på fritidshem så ansök i god tid genom att använda länken till Västerås kommun i molnet ovan.