Förskoleklass

Västerås Internationella Skola & Förskola

"Alla barn ska ha en trygg dag som är fylld av glädje och kunskap"

VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-5 och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område på Bäckby. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.

 

Vi har en mångårig erfarenhet av att undervisa barn/elever med annan härkomst än Sverige.

Förskoleklass


Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek, tidigare kallad

6-årsverksamhet.


Förskoleklassen är en obligatorisk skolform och omfattas av skolplikt. I förskoleklass ansöker man om ledigheter på samma sätt som i skolan, blanketter avhämtas på expeditionen och ansökan ska lämnas och godkännas före ledighet.