Ledighet

VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-5 och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område på Bäckby. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.


Vi har en mångårig erfarenhet av att undervisa barn/elever med annan härkomst än Sverige.  Då vi erbjuder skolbussar har vi barn/elever från alla områden i Västerås.

VINS

Västerås Internationella Skola & Förskola


"Alla barn ska ha en trygg dag som är fylld av glädje och kunskap"


Att tänka på:


Skolåret har många veckors ledighet och ett långt sommarlov. Resor ska därför förläggas till lov.Ledighet


I grundskolan får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.


Förälder till elev som beviljats extra ledighet, ska medverka till att inhämta de moment som missats under ledigheten.


Telefon: 021 35 27 20

Välljärnsgatan 47B   724 73 Västerås