Förskoleklass

VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-5 och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område på Bäckby. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.


Vi har en mångårig erfarenhet av att undervisa barn/elever med annan härkomst än Sverige.  Då vi erbjuder skolbussar har vi barn/elever från alla områden i Västerås.

VINS

Västerås Internationella Skola & Förskola


"Alla barn ska ha en trygg dag som är fylld av glädje och kunskap"


Förskoleklass

 

Förskoleklass är beteckningen på en egen skolform, tidigare kallad 6-årsverksamhet. Den är obligatorisk för alla barn från höstterminen de fyller 6 år, omfattar minst 525 timmar per läsår, och är kostnadsfri. Förskoleklass finns på alla grundskolor för de yngre barnen. Behövs barntillsyn utöver förskoleklassen erbjuds fritidshemmet på skolan.


Telefon: 021 35 27 20

Välljärnsgatan 47B   724 73 Västerås