Förskoleklass

VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-5 och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område på Bäckby. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.

 

Vi har en mångårig erfarenhet av att undervisa barn/elever med annan härkomst än Sverige.

Västerås Internationella Skola & Förskola


"Alla barn ska ha en trygg dag som är fylld av glädje och kunskap"


Förskoleklass

 

Förskoleklass är beteckningen på en egen skolform, tidigare kallad 6-årsverksamhet. Den är obligatorisk för alla barn från höstterminen de fyller 6 år, omfattar minst 525 timmar per läsår, och är kostnadsfri. Förskoleklass finns på alla grundskolor för de yngre barnen. Behövs barntillsyn utöver förskoleklassen erbjuds fritidshemmet på skolan.


Telefonnummer finns under Expedition

Välljärnsgatan 47B   724 73 Västerås