Förskoleklass

VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-5 och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område på Bäckby. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.

 

Vi har en mångårig erfarenhet av att undervisa barn/elever med annan härkomst än Sverige. Då vi erbjuder skolbussar har vi barn/elever från alla områden i Västerås.

VINS

Västerås Internationella Skola & Förskola

"Alla barn ska ha en trygg dag som är fylld av glädje och kunskap"

Förskoleklass

 

Förskoleklass är beteckningen på en egen skolform, tidigare kallad 6-årsverksamhet. Den erbjuds alla barn från höstterminen de fyller 6 år, omfattar minst 525 timmar per läsår, och är kostnadsfri. Förskoleklass finns på alla grundskolor för de yngre barnen. Behövs barntillsyn utöver förskoleklassen erbjuds fritidshemmet på skolan.


 

Förskoleklass är inte obligatorisk för barnen, men sedan starten deltar i princip alla 6-åringar.

 

Observera! Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Telefon: 021 35 27 20

Välljärnsgatan 47B 724 73 Västerås