Skola/Allmän information

VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-5 och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område på Bäckby. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.

 

Vi har en mångårig erfarenhet av att undervisa barn/elever med annan härkomst än Sverige.

Västerås Internationella Skola & Förskola


"Alla barn ska ha en trygg dag som är fylld av glädje och kunskap"


Schoolsoft


På VINS skola och förskola använder vi Schoolsoft, en webbaserad lösning som gör det enkelt för elever och föräldrar att följa skolarbetet.


I Schoolsoft kan elever och föräldrar bland annat se lektionsplaneringar, provschema, resultat och närvaro.  Det är enkelt att göra sjukanmälningar och det är lätt att hitta information om skolans aktiviteter som t.ex. lovdagar och idrottsdagar.


Ledighet måste dock ansökas om på vanligt vis, det vill säga genom kontakt med skolan och skriftligt genom att särskild blankett ifylles och undertecknas.
Nationella prov i grundskolan


Nationella prov i grundskolan görs i årskurserna 3, 6 och 9. Proven är obligatoriska för skolan att använda och ska genomföras under våren. Proven ska ge läraren stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultatet från proven kan dessutom användas för planering för den fortsatta undervisningen.


I årskurs 3 ges ämnesprov i  matematik och svenska/svenska som andraspråk.
Modersmål 


För nuvarande har vi på VINS modersmålsundervisning i arabiska och somaliska.
Föräldramöte/föräldraråd


En gång per termin har vi föräldramöte. Två gånger per termin har vi föräldraråd där ni som föräldrar får insyn och kan vara med och påverka barnens miljö - både den fysiska och den psykosociala.
Måltider


I vår matsal serveras fisk och vegetarisk mat.
Bussar

Alla barn och elever som inte bor på Bäckby har tillgång till skolskjuts.
Telefonnummer finns under Expedition

Välljärnsgatan 47B   724 73 Västerås